Zmiana treści umowy z NFZ z uwagi na problem „klauzuli sumienia”. Teoretycznie.

Gabriela Jędrys        02 września 2014        Komentarze (0)

Pisanie postów na blogu sprawia,  że omawiając jeden temat, pojawia się pomysł na następny. Czy tak zawsze działają blogi? Nie wiem, bo jestem z tych jeszcze początkujących w tej materii.

Ale rozważając ostatnio wpływ „klauzuli sumienia” na umowę z NFZ, o czym było TUTAJ  i pojawiające się informacje na temat tego, jakich świadczeń poszczególne szpitale udzielać nie będą,  samo nasunęło się pytanie  następujące: czy  umowę z NFZ można tak zmienić, żeby ograniczyć, albo wyłączyć z niej zobowiązanie do udzielania pewnych świadczeń? Albo czy świadczeniodawca może wynegocjować taką umowę z NFZ ?

A skoro nasunęło się pytanie, to trzeba o tym napisać kolejny post.

Wszyscy świadczeniodawcy NFZ, którzy zamierzają udzielać świadczeń w tym samym rodzaju,  podpisują umowę z NFZ  jednakowej treści, a  jej wzór znajduje się w załącznikach do zarządzeń Prezesa w sprawie warunków i realizacji umów w poszczególnych rodzajach. Zatem treść umowy z NFZ jest znana świadczeniodawcy  przed jej podpisaniem, a przynajmniej powinna być znana. Można więc przyjąć, że są to w zasadzie umowy adhezyjne, które strony mogą negocjować tylko w ograniczonym zakresie – co do ceny i liczby świadczeń, wymienionych potem w załączniku.

Składając ofertę na przykład w rodzaju świadczenia szpitalne,  świadczeniodawca wpisuje zakresy świadczeń, które mogą być przez niego udzielane. W przypadku wyboru jego oferty, zakresy świadczeń znajdą się w załączniku do umowy.

O tym, czym są rodzaje a czym zakresy, pisałam już w poście „Co Fundusz kontraktuje”.

Ale zakresy są nazwane ogólnie, w ofercie i umowie wpisuje się je spośród tych, które wymienione są w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 89/2013 w sprawie określenia warunków i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne – np. laryngologia, kardiologia, położnictwo i ginekologia, itp.  Poszczególne grupy świadczeń w danym zakresie obejmujące procedury, wymienione są w katalogu grup w załączniku nr 1a zarządzenia Prezesa NFZ nr 89/2013) i przypisane są im konkretne wartości punktowe, dlatego umawiając się na realizację świadczeń w danym zakresie, oferent ani świadczeniodawca nie może samodzielnie tego zakresu ograniczyć i wyłączyć udzielania tych, które ze względu na posiadany sprzęt i personel mogą być realizowane.

Teoretycznie możliwym jest odstępstwo od wzoru umowy, tyle że wymaga pisemnej zgody Prezesa NFZ i zasadę tę przyjął sam Fundusz we wszystkich zarządzeniach dotyczących warunków udzielania świadczeń. Kiedy złożyć taki wniosek? Przed postępowaniem czy w jego trakcie, razem z ofertą?

Teoretycznie  można  przyjąć, że świadczeniodawca negocjuje w postepowaniu konkursowym umowę, w której katalog świadczeń w danym rodzaju zostaje okrojony o te, których udzielać z jakichkolwiek względów nie chce.

Piszę „teoretycznie”, bo wymagałoby to wprowadzenia zmian w procedurze kontraktowania, ponieważ obecnie prowadzenie takich negocjacji w końcowym etapie postępowania konkursowego,  jest po prostu niemożliwe. Również z tego powodu, że jednym z elementów oferty jest oświadczenie oferenta, ze zapoznał się i akceptuje wzór umowy,  tym samym pozbawiając się możliwości negocjowania jej treści poza ilością i ceną za punkt. Poza tym umowa o innej treści niż we wzorze i tak  nie może zostać zawarta przez dyrektora oddziału wojewódzkiego, bez uzyskania uprzedniej zgody Prezesa NFZ.

I znowu teoretycznie – każde oświadczenie woli można zmienić, albo cofnąć, a więc także złożone NFZ,  ale co z tym zrobiłby Fundusz? Pewnie odrzuciłby ofertę, jako niespełniającą wymagań.

Więc może jeszcze inaczej – składamy wniosek do Prezesa NFZ o dokonanie odstępstwa od wzoru umowy, jednocześnie składając ofertę bez oświadczenia w zakresie akceptacji umowy i czekamy na ruch po stronie oddziału wojewódzkiego NFZ., który zapewne wezwie do uzupełnienia braków, czyli złożenia oświadczenia jw.

Logicznym wydaje się więc wystąpienie do Prezesa z wnioskiem o zmianę wzoru umowy przed złożeniem oferty, przy czym nie mamy żadnej gwarancji że wniosek zostanie rozpatrzony przed terminem składania ofert.

Można też złożyć do Centrali NFZ wniosek w sprawie dokonania zmian warunków zawierania i realizacji umów, wg. formularza i instrukcji dostępnych na tej stronie.  Najlepiej na długo przed ogłoszeniem postępowań. Być może takie niejednostkowe działania, doprowadzą w przyszłości do sytuacji, że możliwym byłoby negocjowanie umowy na etapie postępowania konkursowego.  Choć niewątpliwie byłby to dla NFZ kłopot, skoro element negocjacji w negocjacjach został praktycznie wyeliminowany.

Skoro niebezpiecznym jest domaganie się zmiany wzoru umowy przed i w czasie kontraktowania, można próbować wnioskować o zmianę umowy już po jej zawarciu. I znowu – teoretycznie byłoby to możliwe, bo taka zmiana jest dopuszczalna na podstawie art. 157 i 158 ustawy o świadczeniach i § 43 OWU, nie dotyczy bowiem warunków, które podlegały ocenie przy wyborze oferty. Czy jednak motywacja zmiany umowy uznana będzie za „uzasadniony przypadek” ?

Co zrobiłby Fundusz? Sama jestem ciekawa, bo nie znam żadnego takiego przypadku. Pewnie odmówiłby, uzasadniając, że świadczenia muszą być udzielane kompleksowo i w pełnym zakresie, ale gdyby takich wniosków było więcej – to kto wie?

W każdym razie – lepiej zawrzeć umowę z NFZ i próbować ją zmieniać, niż próbować przekonywać Fundusz do zmiany przed lub  w trakcie postępowania o zawarcie umowy, występując w charakterze oferenta.

Na koniec – jak zwykle o czym innym, ale zawsze o tym samym na koniec. Lato powoli odchodzi, ale jeszcze jest, można się cieszyć różami, to jest stara róża portlandzka  Jacques Cartier, pięknie pachnąca. Najbardziej lubię takie właśnie róże.

IMGP8283

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/umowynfz.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@umowynfz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: