sierpień 2016

Od 15 lipca tego roku weszły w życie zmiany w ustawie o działalności leczniczej. Sporo o nich pisano, skupiając się głównie na regulacjach dotyczących ograniczeń w komercjalizacji szpitali albo możliwości kupowania świadczeń przez samorządy na takich zasadach jak robi to NFZ. Chciałabym opowiedzieć Ci o tych zmianach, o których nie pisze się wiele, a które […]

Mało informacji o wielkich (dobrych?) zmianach

Gabriela Jędrys        03 sierpnia 2016        Komentarze (0)

Czteromiesięczna przerwa w pisaniu bloga nie była dla mnie czasem lenistwa, wprost przeciwnie. Dużo spraw, Waszych spraw, bardzo wiele związanych z kontrolą NFZ, bo na tym polu Fundusz wzmógł działania, dużo szkoleń, śledzenie zmian, a właściwie nie tyle zmian, co ich zapowiedzi, spijanych z ust pana Ministra Zdrowia od wielu miesięcy. No i oczywiście bieżąca obsługa […]