Konkursy na rehablitację leczniczą – co dalej? Część druga.

Gabriela Jędrys        12 kwietnia 2017        3 komentarze

Już jest projekt zmian w rozporządzeniu „koszykowym” dotyczącym świadczeń  z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Znajdziesz go na tej stronie . Z uzasadnienia wynika, że szybko wejdzie w życie, więc powtórnie ogłoszone konkursy będą się toczyły już na nowych warunkach. Pamiętaj że są to warunki wymagane, obligatoryjne, bez spełnienia których nie ma sensu składanie oferty.

Co się zmieni? Tak jak należało się spodziewać, zmieniony zostanie załącznik nr 1 w części dotyczącej wymogów dla osób udzielających świadczeń w zakresie świadczeń fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjonterapia domowa. Będą mogli ich udzielać również magistrowie fizjoterapii, a nie tylko specjaliści w dziedzinie fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej II stopnia.

„Przyjęty sposób ukształtowania niezbędnych wymagań dotyczących personelu pozwoli na realizację umów o udzielanie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacji lecznicza, zarówno tym świadczeniodawcom, którzy w -swoich zasobach mają specjalistów w dziedzinie fizjoterapii, jak również dysponującymi magistrami fizjoterapii” – to fragment uzasadnienia projektu.

No i to jest dobra wiadomość dla oferentów z zakresu rehabiltiacji. Niestety, jest i ta trochę gorsza, bo jednocześnie wprowadzono minimalne normy zatrudnienia – wymiar co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego) w odniesieniu do wizyt oraz porad lekarskich i 1/2 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego) w odniesieniu do zabiegów.

Zapoznaj się z projektem, dostosuj plany swojej działalność do wymogów  i pilnuj wyszukiwarki postępowań. Powodzenia:).

*  *  *

Zazieleniło się, zażółcioło, zaróżowiło i  zaczerwieniło w ogrodzie od młodych liści, kwiatów narcyzów , magnolii i tulipanów. Różowe są ogromne pąki magnolii Rustica Rubra.

 

 

 

Konkursy na rehabilitację leczniczą – co dalej?

Gabriela Jędrys        06 kwietnia 2017        3 komentarze

Doczekaliśmy się ogłoszenia konkursów na rehabilitację leczniczą i ich odwołania zanim jeszcze upłynęły terminy składania ofert. Np. małopolski OW  NFZ podał w komunikacie, że odwołanie postępowań następuje  w wyniku  „uwzględnienia nowych  okoliczności związanych z planowanymi zmianami legislacyjnymi w zakresie rozporządzenia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 1522 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń”.

Fundusz miał prawo to zrobić, ale rzadko podaje przyczynę odwołania. O co chodzi tym razem?

Po pierwsze: NFZ ogłosił konkursy tylko na trzy zakresy świadczeń: lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną, fizjoterapię ambulatoryjną i fizjoterapię domową. Rehabilitację stacjonarną i rehabilitację w ośrodku lub oddziale dziennym pominięto, jako że już wiadomo, że te zakresy świadczeń zostaną objęte siecią szpitali i z przepisów przejściowych wprowadzających zmiany w tym zakresie do ustawy o świadczeniach wynika, że umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza mogą zostać przedłużone do 30 września 2017 roku.

Po drugie; rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji, które określa warunki wymagane do udzielania świadczeń, bez spełnienia których oferta nie może być uznana za ważnie złożoną, jak również kryteria wyboru ofert przewidują obecnie, że wymagany do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej jest specjalista w dziedzinie fizjoterapii. Takich specjalistów w całej Polsce jest bardzo mało, więc wykazywani byli w harmonogramch przez oferentów jako pracujący np. przez 1/2 godziny raz w tygodniu, co faktycznie może budzić wątpliwości, mimo że co do zasady jest dopuszczalne.

Po trzecie: zainterweniowała w tej sprawie Krajowa Rada Fizjoterapeutów, wyrażając wątpliwości co do wymogów, wobec czego Minister Zdrowia zapowiedział zmiany w przepisach.

Rezultat: odwołanie konkursów w dwóch zakresach: fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej, postępowania w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej toczą się nadal.

Rehabilitanci niech spodziewają się zatem zmian w rozporządzeniu „koszykowym” dotyczącym rehabilitacji, a możę i w kryteriach wyboru ofert w załaczniku nr 5 , więc trzeba trzymać rękę na pulsie, bo po wejściu w życie zmian, konkursy zostaną znowu ogłoszone.

*  *  *

Wiosna przyszła – stwierdzenie banalne i prawdziwe. Po wczorajszych deszczach, świat się nam zazielenił, pękąją pąki na czereśniowych drzewach, kwitną ciemierniki, hiacynty, pierwiosnki, narcyzy, bergenie. I japońskie magnolie, które zostawiam.

Nie kłam kochanie

Gabriela Jędrys        15 lutego 2017        Komentarze (0)

Kłamstwo, czyli mijanie się z prawdą. Można kłamać okazjonalnie, można notorycznie. Ludzie okłamują się wzajemnie od zarania dziejów. Mężowie – żony, a żony – mężów. Dzieci – rodziców, pracownicy – pracodawców  i na odwrót.

Oferent może okłamać NFZ, wiedziałeś o tym? Nie, w drugą stronę to raczej nie działa:).

Składając ofertę możesz popełnić tzw. kłamstwo ofertowe. Będzie to miało miejsce wtedy, kiedy podasz w niej nieprawdziwe dane. Na przykład wykażesz sprzęt, którego wcale nie masz, chociaż zakreślasz w ofercie spełnienie tego warunku. Tak,  jasne że mam aparat USG, zaraz go kupię. W takim przypadku działasz przeważnie z pełną świadomością okoliczności, że warunku nie spełniasz, ale liczysz na to, że NFZ tego nie zweryfikuje.

Możesz też wykazać jako specjalistę, lekarza który posiada tylko dawny pierwszy stopień specjalizacji, nie wiedząc  o tym, że przepisy na ten temat już dość dawno się zmieniły i obecnie taki lekarz specjalistą już nie jest. Wtedy nawet nie zdajesz sobie sprawy, że popełniasz kłamstwo ofertowe.

Niestety, Twoja świadomość nie ma żadnego znaczenia i nawet jeśli nie robisz tego  z premedytacją,  podając nieprawdziwe  dane w ofercie, zostaniesz uznany przez NFZ za kłamcę ofertowego i Twoja oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 149 ust. 1 pkt 2) ustawy o świadczeniach. Zazwyczaj bezpowrotnie.

Bywa i tak, że to NFZ źle interpretuje spełnianie wymogów przez oferenta i bezpodstawnie odrzuca ofertę. Wtedy konieczne jest złożenie protestu. Jeżeli zostanie uwzględniony, oferta jest uratowana. Zdarza się to jednak niesłychanie rzadko. Historię uwzględnionego przez NFZ i napisanego przeze mnie  półtora miesiaca temu protestu, opiszę niebawem.

Kłamstwo ofertowe, które wyjdzie na jaw w czasie kontraktowania, albo później,  jest wykroczeniem opisanym w art. 193 pkt 7) ustawy o świadczeniach i Fundusz  po stwierdzeniu tej okoliczności, może zawiadomić organy ścigania. Śląski OW NFZ tak właśnie czynił, mimo że sporządzanie  wielu zawiadomień jest męczące:).

Więc generalnie, tak jak w życiu –  nie opłaca się kłamać w ofercie. Tym bardziej, że kłamstwo ofertowe ujawnione już po zawarciu umowy, może się skończyć jej rozwiązaniem.

* * *

Dziś następny obrazek z cyklu „kwiaty dla lekarza”. Psiząb dla dentystów. Ta śliczna, kwitnąca wiosną roślina naprawdę się tak  nazywa, a to z powodu kształtu cebulek, z których wyrasta. Serdecznie dziękuję B. za udostępnienie tego zdjęcia.

 

Kryteria oceny ofert – zmiany dokonane i przyszłe

Gabriela Jędrys        10 lutego 2017        4 komentarze

Jakiś czas temu pisałam na blogu o kryteriach oceny ofert.  Wpis wraz z linkiem do kryteriów możesz poczytać  TUTAJ. Dlaczego te kryteria są tak ważne?

Wymogi obligatoryjne, których spełnienie warunkuje uznanie oferty za ważnie złożoną, znajdują się w rozporządzeniach Ministra Zdrowia tzw. „koszykowych, czyli np. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i pozostałych, dotyczących każdego rodzaju świadczeń.

W praktyce okazuje się, że w postępowaniach o zawarcie umowy z NFZ, nie wystarczą warunki obligatoryjne, ponieważ w postępowaniu konkursowym przyznawane są punkty za dodatkowe kryteria, tzw. kryteria rankingujące, bez spełnienia których oferta nie ma szans na uzyskanie wysokiego miejsca w rankingu, czyli na wybranie jej do zawarcia umowy.

Kiedy kryteria określał Prezes  NFZ, zmieniały się często. Teraz wydaje je Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia, ale to wcale nie gwarantuje że kryteria pozostaną stałe, niezmienne. A ponieważ rozporządzenia raczej nie mają tekstów jednolitych tak jak ustawy, trzeba samemu śledzić zmiany.

Zrobiłam to już za Ciebie i tak:

Pierwsza zmiana kryteriów oceny ofert, dokonana została już 22 września 2016 r., krótko po tym jak zaczęły obowiązywać. Tekst zmian jest tutaj. Powinni do niego zajrzeć świadczeniodawcy, którzy mają zamiar składać oferty w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe i w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

Druga zmiana kryteriów jest dopiero szykowana. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji wisi projekt zmiany rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2016 r.  Dotyczy kilku rodzajów świadczeń: POZ  – nocnej i dziennej opieki, AOS – okulistyki, świadczeń ASDK, stomatologii, psychiatrii i leczenia uzależnień, ratownictwa medycznego, świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie kardiologia i leczenie planowe, programów lekowych, świadczeń wysokospecjalistycznych. Projekt wprowadza  nowe zakresy świadczeń – opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego i leczenie dorosłych chorych ze śpiączką. Projekt znajdziesz  pod tym linkiem.

Kiedy zmiana wejdzie w życie? Z treści projektu wynika, że w tempie ekspresowym, bo już nastepnego dnia po opublikowaniu. Teoretycznie jest możliwe, że następnego dnia po wejściu w życie nowych kryteriów, NFZ ogłosi postępowanie konkursowe, w którym oferty będą podlegały ocenie wg. tych właśnie zmienionych kryteriów. Kontrowersyjny pomysł, nie daj się więc zaskoczyć.

*  *  *

Dzisiaj mam kwiaty dla kardiologów:). Dicentra spectabilis, czyli serduszka okazała, naprawdę ma kwiaty w kształcie serca. Poczekamy na nie do maja.

 

Kiedy NFZ ogłosi konkursy część II

Gabriela Jędrys        06 lutego 2017        16 komentarzy

Ponieważ pytanie tytułowe  powtarza się codziennie i wielokrotnie, również w komentarzach, ruszam z pomocą.

A ponieważ to nie ja ogłaszam konkursy na postępowania w sprawie zawarcia umów, tylko robi to NFZ i nie wiemy na pewno kiedy to będzie, proponuję jedyne sensowne w tej sytuacji działanie – dwa razy dziennie, najlepiej do południa i wieczorem wchodź na stronę internetową  którą TUTAJ LINKUJĘ, a która jest ni mniej ni wiecej, tylko przeglądarką postepowań ogłaszanych przez NFZ.

Klikasz w interesujący Cię oddział wojewódzki Funduszu, potem w postępowania ogłaszane w 2017 roku  i voilà  – po zsunięciu ekranu w dół, ukazują się naszym oczom wszystkie ogłoszenia.

Na przykład  Dolnośląski OW NFZ ogłosił konkursy na rodzaj świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, co oznacza że jeśli prowadzisz ZOL albo ZPL na terenie powiatu, którego ogłoszenie dotyczy, masz do połowy lutego czas na złożenie oferty. I jest to konkurs na udzielanie świadczeń do 2022 roku, żartów nie ma.

Nie słuchaj plotek, bo z plotek było wiadomo, że dzisiaj zostaną ogłoszone konkursy na ten sam rodzaj w Małopolsce, a jakoś ich nie widać. No to trzeba będzie zachować czujność i sprawdzić jutro.

Należy się spodziewać postępowań konkursowych we wszystkich rodzajach świadczeń, w których dotychczas zawarte umowy wygasają z dniem 30 czerwca 2017 roku. Z dwoma wyjątkami – wysoce niejasna jest  sytuacja ze świadczeniami w rodzaju AOS i leczenie szpitalne, bo tu wszystko zależy od tego czy i kiedy powstanie sieć szpitali i jakie podmioty zostaną nią objęte, ergo – ile pieniędzy pozostanie do rozdysponowania pomiędzy placówki niesieciowe.

*  *  *

Umilajac sobie oczekiwanie wiosny, sięgam jak zwykle do historii mojego ogrodu. Dzisiaj rabata cienista z funkiami, paprociami, bodziszkami i rodgersją.