Komu jeszcze zgłaszać przerwę w udzielaniu świadczeń oprócz NFZ i kogo to dotyczy

Gabriela Jędrys        24 marca 2020        Komentarze (0)

Mamy od trzech dni, po stanie zagrożenia epidemiologicznego, ogłoszony stan epidemii w Polsce, a z nim kolejne obostrzenia w miarę jak przybywa osób zakażonych.

NFZ zaleca świadczeniodawcom ograniczanie działalności leczniczej ze względu na zagrożenie koronawirusem, publikując np takie komunikaty dotyczące leczenia szpitalnego.

Jeżeli jesteś kierownikiem podmiotu leczniczego i taką decyzję podejmiesz, to powinieneś zawiadomić NFZ o zawieszeniu lub ograniczeniu udzielania świadczeń, bo zobowiązuje Cię do tego par. 9 ust. 5 OWU. Pisałam o tym kilka dni temu TUTAJ.

Komu zgłaszać przerwę w udzielaniu świadczeń

Komu zgłaszać ma przerwę w udzielaniu świadczeń oprócz NFZ kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne?

Jeżeli jesteś kierownikiem podmiotu leczniczego który prowadzi działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, czyli szpital, ZOL, uzdrowisko itp., masz  jeszcze jeden obowiązek,  który wynika z art. 34 ustawy o działaności leczniczej. 

Musisz powiadomić o zaprzestaniu prowadzenia działalności również wojewodę  i trzeba to zrobić na piśmie, powołując się na przepis art. 34 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 8 ustawy o działalności leczniczej.

Ponieważ zawieszenie działalności następuje z powodu epidemii, spowodowane jest siłą wyższą, o której mowa w przepisie, nie wymaga uzyskiwania zgody od wojewody, a jedynie zawiadomienia.

Niewykonanie tego obowiązku, naraża kierownika na sankcje w postaci kary pieniężnej. Nie podmiot a kierownika, o czym warto pamiętać.

Czasy epidemii miną,  przyjdą trudne czasy, zwłaszcza finansowo, kto wie czy sobie ktoś nie przypomni o niewątpliwie rzadko stosowanym przepisie.

Poniżej wklejam zapisy ustawy, żebyś nie musiał ich długo szukać:

Art. 34. ust. 1. Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne może, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, zaprzestać działalności leczniczej:

1) całkowicie;

2) częściowo, w zakresie jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego tego podmiotu związanych bezpośrednio z udzielanie

Art. 34 ust. 8. W przypadku gdy zaprzestanie działalności leczniczej:

1) jest spowodowane siłą wyższą (…)

kierownik informuje wojewodę o czasowym, całkowitym albo częściowym zaprzestaniu działalności, w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności powodujących zaprzestanie tej działalności.

UWAGA: obowiązek zgłaszania wojewodzie nie dotyczy świadczeniodawców którzy udzielają świadczeń w zakresie POZ i AOS, stomatologii, psychiatrii, rehabilitacji niestacjonarnej, itp. czyli ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, tj. takich podczas udzielania których, mówiąc kolokwialnie, pacjent nie leży w łóżku.

***

Bardzo cieszę się z odwiedzonej przez lata masy ogrodów, bo nie wiadomo kiedy następny raz się będę mogła wybrać, ta wiosna przepadła.

Na zdjęciu ogród angielski Great Dixter, który stworzył nieżyjący już guru ogrodnictwa Christopher Lloyd, wyższa sztuka ogrodowej jazdy.

Gabriela Jędrys
radca prawny

Zdjęcie: Polina Tankilevitch

 ***

Zmiany w przepisach o działalności leczniczej, czyli co każdy świadczeniodawca wiedzieć powinien

Od 15 lipca tego roku weszły w życie zmiany w ustawie o działalności leczniczej. Sporo o nich pisano, skupiając się głównie na regulacjach dotyczących ograniczeń w komercjalizacji szpitali albo możliwości kupowania świadczeń przez samorządy na takich zasadach jak robi to NFZ [Czytaj dalej…]


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/umowynfz.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@umowynfz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: