Wczorajszy dzień zasypał nas nowymi regulacjami prawnymi w związku ze stanem epidemii. Staram się dla Was trzymać cały czas rękę na pulsie i informuję tutaj o ważnych zmianach dla świadczeniodawców NFZ.

Nie bawimy się dziś w prima aprilis 🙂

Zawieszenie obowiązków z pakietu kolejkowego NFZ

Zawieszenie obowiązków z pakietu kolejkowego NFZ na czas trwania epidemii koronawirusa COVID-19

Na czas trwania epidemii zawiesza się wykonywanie przez świadczeniodawców NFZ obowiązków związanych z pakietem kolejkowym, o których mowa w art. 23, 23a) i 23b) ustawy o świadczeniach.

Czyli nie sprawozdajemy kolejek oczekujących, harmonogramów przyjęć ani pierwszego wolnego dnia udzielenia świadczenia.

Czytaj dalej >>>

Mamy od trzech dni, po stanie zagrożenia epidemiologicznego, ogłoszony stan epidemii w Polsce, a z nim kolejne obostrzenia w miarę jak przybywa osób zakażonych.

NFZ zaleca świadczeniodawcom ograniczanie działalności leczniczej ze względu na zagrożenie koronawirusem, publikując np takie komunikaty dotyczące leczenia szpitalnego.

Jeżeli jesteś kierownikiem podmiotu leczniczego i taką decyzję podejmiesz, to powinieneś zawiadomić NFZ o zawieszeniu lub ograniczeniu udzielania świadczeń, bo zobowiązuje Cię do tego par. 9 ust. 5 OWU. Pisałam o tym kilka dni temu TUTAJ.

Komu zgłaszać przerwę w udzielaniu świadczeń

Komu zgłaszać ma przerwę w udzielaniu świadczeń oprócz NFZ kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne?

Jeżeli jesteś kierownikiem podmiotu leczniczego który prowadzi działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, czyli szpital, ZOL, uzdrowisko itp., masz  jeszcze jeden obowiązek,  który wynika z art. 34 ustawy o działaności leczniczej. 

Musisz powiadomić o zaprzestaniu prowadzenia działalności również wojewodę  i trzeba to zrobić na piśmie, powołując się na przepis art. 34 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 8 ustawy o działalności leczniczej.

Czytaj dalej >>>

Jak zapłaci NFZ za świadczenia w czasie epidemii koronawirusa.

Gabriela Jędrys        16 marca 2020        8 komentarzy

Przypuśćmy że zdecydowałeś się na ograniczenie lub zawieszenie działalności przychodni czy szpitala z uwagi na zagrożenie koronawirusem.

To oznacza, że będziesz przyjmował znacznie mniej pacjentów lub nie będziesz ich przyjmował w ogóle.

Rozliczasz się co miesiąc z NFZ w ten sposób że oprócz faktury istotne jest  sprawozdanie z wykonanych świadczeń i od tego zależy dokonanie przez NFZ zapłaty.

Nie realizując świadczeń, rachunek za marzec będzie znacznie, znacznie niższy niż transza miesięczna przewidziana w umowie.

A masz przecież zatrudnionych na umowach o pracę pracowników, lekarzy i pielęgniarki na kontraktach, ponosisz stałe koszty działalności, spłacasz kredyt.

Świadczenia w czasie epidemii koronawirusa

I co wtedy?

Podobna sytuacja dotyka bardzo wielu firm, które zostały zmuszone do zaprzestania z dnia na dzień działalności, np. branża gastronomiczna, kinowa, sklepy w galeriach handlowych.

Rządzący mgliście przebąkują o rekompensatach. Nikt nie wie dzisiaj, jak długo ta sytuacja jeszcze potrwa i czy nie nastąpi gospodarczy armagedon.

Czytaj dalej >>>

Zawieszenie lub ograniczenie realizacji umowy z NFZ z powodu koronawirusa COVID-19

Gabriela Jędrys        16 marca 2020        Komentarze (0)

Nadzwyczajne, niespodziewane sytuacje zawsze zaskakują. Koronawirus COVID-19 i podjęte w związku z tym działania są nadzwyczajne, każdego dnia wydawane są regulacje prawne z tym związane a wiele z nich dotyczy prowadzenia działalności leczniczej, bo wszak chodzi o życie i zdrowie ludzkie.

Ograniczenie realizacji umowy z NFZ

Zawieszenie lub ograniczenie realizacji umowy z NFZ z powodu COVID-19

Podmioty prowadzące działalność leczniczą już od zeszłego tygodnia zastanawiały się, czy i jak ograniczać  przyjmowanie pacjentów a nawet zamykać placówki.

Miałam sporo pytań na ten temat.

Czytaj dalej >>>

Jak rozwiązać umowę z NFZ

Gabriela Jędrys        01 grudnia 2019        Komentarze (0)

Bywa, że umowa z NFZ staje się niechcianym utrapieniem, którego świadczeniodawca chce się jak najszybciej pozbyć. Może to dotyczyć całości lub części umowy, np. niektórych jej zakresów.

Sposobów jak rozwiązać umowę z NFZ  w zgodzie z przepisami jest co najmniej kilka i o tym właśnie jest ten wpis. Rozwiązywanie umowy przez NFZ to zupełnie inna i o wiele bardziej obszerna historia, którą dziś pomijamy.

Jak rozwiązać umowę z NFZ

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

To sposób najprostszy. Świadczeniodawca składa pismo do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego, w którym wnioskuje o rozwiązanie umowy, oraz podaje datę w której umowa miałaby się rozwiązać.

Najczęściej podaje się datę, która jest ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, co jest logiczne ze względu na sposób rozliczeń. Nie ma obowiązku podawania uzasadnienia takiego wniosku.

Czytaj dalej >>>