Uwaga na pakiet onkologiczny w umowie z NFZ

Gabriela Jędrys        11 grudnia 2014        2 komentarze

Już wiadomo,  jak będzie wyglądała  w 2015 roku realizacja umów na udzielanie świadczeń w rodzaju AOS, czyli ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Prezes NFZ wydał w dniu 5 grudnia 2014 r. zarządzenie nr 79/2014/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Jeżeli jesteś świadczeniodawcą z tego zakresu, nie wyobrażam sobie żebyś się z nim nie zapoznał. Najlepiej wydrukuj sobie treść i te załączniki, które Ciebie dotyczą i poświęć trochę czasu na uważne czytanie. I to jeszcze przed podpisaniem ostatecznego aneksu z NFZ na 2015 rok.

Najistotniejszymi zmianami są te  związane z wprowadzeniem tzw. pakietu onkologicznego.

Jeżeli nie będziesz chciał, nie musisz tych świadczeń udzielać, wyraźnie wynika to z zapisu § 8 ust. 2 zarządzenia:

Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń w poradniach specjalistycznych, w zakresach obejmujących skojarzony zakres świadczeń, wymienionych w kolumnie nr 7 – świadczenia diagnostyki onkologicznej załącznika nr 1 a  do zarządzenia, w przypadku deklaracji jego realizacji, obowiązany jest:

  1. zapewniać i finansować w ramach diagnostyki onkologicznej, dostęp co najmniej do badań tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (RM), pozytonowej tomografii emisyjnej (PET),medycyny nuklearnej oraz endoskopowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 a do zarządzenia;
  2. posiadać procedurę postępowania i organizacji udzielania świadczeń diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego.

Celowo podkreśliłam w tekście przepisu słowa o deklaracji świadczeniodawcy, który dobrowolnie może zdecydować czy świadczeń diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego będzie udzielał.

Można było się więc spodziewać, że umowa czy aneks do podpisu zostaną przedstawione świadczeniodawcy przez NFZ, po złożeniu przez niego stosownego oświadczenia woli w kwestii udzielania lub nieudzielania tych świadczeń.

Życie w ostatnich dniach pokazuje zgoła inną praktykę NFZ.

Jednym z moich klientów jest podmiot leczniczy z obszaru właściwości Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.  Oddział  przesłał mu do podpisania aneks zawierający  propozycję finansową z pakietem onkologicznym jako całość,  zakreślając termin podpisania umowy do 15 grudnia tego roku, pod rygorem jej wygaśnięcia, dołączając do podpisania dodatkowo  oświadczenie o spełnieniu warunków do realizacji wszystkich świadczeń.

Podpisując taki aneks bez czytania, dopiero po jakimś czasie zorientowałby się, do czego się zobowiązał, być może dopiero w trakcie kontroli NFZ. A podpisanie ” w ciemno” oświadczenia o spełnianiu wymagań oznaczałoby, że na dzień jego złożenia posiada sprzęt diagnostyczny do realizacji świadczeń, albo zawarł już umowy z podwykonawcami na ich realizację.

Ponieważ ten podmiot leczniczy nie chce przyjmować na siebie dodatkowych zobowiązań w związku z pakietem onkologicznym, powinien złożyć NFZ oświadczenie na piśmie, z którego jednoznacznie będzie wynikać, że nie deklaruje udzielania świadczeń z zakresu pakietu onkologicznego, podkreślając jednocześnie, że składa oświadczenie w oparciu o cytowany wyżej paragraf zarządzenia Prezesa NFZ.

Wtedy NFZ powinien przygotować aneks innej treści. Musisz jednak wiedzieć, że ustalona w aneksie kwota zobowiązania Funduszu z tytułu realizacji umowy , zostanie pomniejszona o środki finansowe, przeznaczone  na realizację świadczeń pakietu onkologicznego.

Musisz więc rozważyć – opłaca Ci się, czy nie?

Takie samo rozwiązanie, przyjęte zostało w zarządzeniu nr 81/2014/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania  i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

*    *     *

No i co ona nam może o tej porze roku pokazać? Tak sobie możesz myśleć i nawet założyć, że pochopnie zobowiązałam się do pokazywania zdjęć z mojego ogrodu przez cały rok. I tu Cię zaskoczę, bo dysponuję  ogrodem  zimowym. W Hiszpanii i na Sycylii niedawno zaczął się zbiór cytryn i pomarańczy, a u mnie na drzewku w donicy dojrzewają kumkwaty. Niepryskane.

IMG_8813

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Piotr 19 grudnia, 2014 o 14:15

A co z pakietem w POZ? Czy podpisanie aneksu na rok 2015 zawierającego zapis o tym, że „§ 1 w ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: (…) f) świadczenia lekarza poz – porady związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, zwanej dalej „kartą” odpowiednio do wag (…)” i mała zmiana w Załączniku 3a do umowy to już deklaracja przystąpienia do pakietu?

Odpowiedz

Gabriela Jędrys 19 grudnia, 2014 o 15:27

Dziękuję za komentarz.
W paragrafie 1 ust. 1 umowy i zarazem w par. 1 ust. 1 aneksu, który zmienia ten właśnie zapis umowy, określony jest przedmiot umowy i wymienione świadczenia, które zgodnie z par. 1 ust. 3 umowy świadczeniodawca zobowiązuje się systematycznie i ciągłe wykonywać przez cały okres jej obowiązywania.
Punkt f) stanowi właśnie zobowiązanie do realizacji pakietu onkologicznego w ramach świadczeń lekarza poz, na warunkach ustalonych w świeżutkim zarządzeniu Prezesa NFZ – Nr 86/2014/DSOZ, zmieniającym dotychczasowe zasady udzielania świadczeń poz.
Zatem podpisanie aneksu do umowy z zapisem, który Pan cytuje, jest równoznaczne z jego przyjęciem i obowiązkiem powieszenia biało-zielonej tabliczki:).
Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@umowynfz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: