Poradnia – widmo, czyli co wolno wojewodzie

Gabriela Jędrys        22 października 2014        Komentarze (0)

Był sobie raz podmiot leczniczy, który bardzo chciał zostać świadczeniodawcą NFZ w całkiem nowym zakresie świadczeń. To znaczy nowym dla niego, bo mimo posiadania w swojej strukturze kilku poradni, akurat poradni kardiologicznej  jeszcze nie miał.

Przeprowadził więc niezbędne adaptacje w lokalu, znalazł świetny personel, dokonał zmian w regulaminie organizacyjnym i w rejestrze podmiotów leczniczych, zgłaszając nową komórkę organizacyjną – poradnię kardiologiczną.  Wszystko jak pan Bóg przykazał.

Brzmi znajomo, bo Ty zrobiłeś podobnie? Posłuchaj dalej.

Dalej NFZ ogłosił konkurs do którego ten podmiot leczniczy przystąpił, ale jego oferta nie została wybrana. Mogło być też tak jak w tym roku – NFZ niczego nie ogłosił, tylko podpisał aneksy do obowiązujących już umów.

Jakkolwiek nie było, nasz podmiot leczniczy nie spełnił marzenia i nie został świadczeniodawcą NFZ. Lekarze i pozostały personel, którzy mieli pracować w przychodni nie zostali zatrudnieni,  w rejestrze podmiotów leczniczych dalej figuruje poradnia kardiologiczna. Jako widmo, bo pacjentów nie ma komu przyjmować.

Właściwie w czym problem?

Otóż problem może powstać  w przypadku gdy wojewoda, który jest organem rejestrowym dla podmiotu leczniczego, dojdzie do wniosku, że posiadanie zgłoszonej w rejestrze ale nie działającej komórki organizacyjnej, wypełnia przesłankę z art. 108 ust. 2 pkt 6)  ustawy o działalności leczniczej.  Zgodnie z tym przepisem, w przypadku niepodjęcia działalności leczniczej w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru, wojewoda z urzędu wykreśli wpis w rejestrze.

Celem tej regulacji jest zapewnienie aktualności zapisów w rejestrze i ich zgodności ze stanem faktycznym i prawnym. Celowi temu służy również przepis art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym podmiot leczniczy powinien zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany objęte wpisem w rejestrze w terminie 14 dni od ich powstania. Z tą różnicą, że za niezgłoszenie zmian, można dostać poważną sankcję w postaci kary pieniężnej.

W przypadku  naszego podmiotu leczniczego, wojewoda doszedł do egzotycznego wniosku, że poradnia- widmo, w której nie udziela się świadczeń, powinna zostać wykreślona z rejestru,  a że podmiot nie zgłosił zmiany  danych,  ani nie złożył wniosku o wykreślenie, został zgodnie z art. 107 ust. 2 ukarany karą pieniężną w wysokości 10 000 zł (obecnie maksymalnie kara może wynosić do 16 800 zł). Kara wymierzona została jak należy, w nadesłanej decyzji administracyjnej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Ta decyzja budzi wiele wątpliwości  – prawdą jest że podmiot leczniczy nie rozpoczął działalności, ale czy brak wniosku o wykreślenie jest zarazem niezgłoszeniem zmiany danych?

Tak czy inaczej,  podmiot leczniczy odwołał się od decyzji wojewody i udowadnia, że nie było przesłanek do dokonania zmian w rejestrze i że nowa poradnia jednak działała.  Lekko nie będzie.

*   *   *

Do mojego ogrodu za chwilę wkradnie się Zły, czyli Mróz. Cieszę się więc różami, bo one właśnie kwitną najdłużej. Popatrz na białą jak śnieg piękność, nazywa się Frau Karl Druschki.

IMG_8762


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/umowynfz.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@umowynfz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: