Ograniczenie swobody podejmowania i rozwijania działalności leczniczej

Gabriela Jędrys        04 listopada 2014        2 komentarze

Jeżeli  planowałeś rozwój swojej placówki, chciałeś otworzyć nowe przychodnie, oddziały, utworzyć szpital, zbudować nowe budynki, albo kupić drogi sprzęt – nie odkładaj tego na później, bo może się to okazać niemożliwe od 30 czerwca 2016 r.  Za Ciebie wymyślono już planowanie centralne. Pardon – regionalne.

Słyszałeś już o mapach potrzeb zdrowotnych? Przewiduje je ostatnia duża nowelizacja ustawy o świadczeniach z dnia 22 lipca 2014 r.  Może coś tam słyszałeś, albo czytałeś o nudnych procedurach tworzenia tych map.

Nikt jednak nie mówi i nie pisze o tym, co  jest najważniejsze w całej sprawie dla Ciebie.

A najważniejsze i pomijane jest to, że wkrótce, za ok. półtora roku skończy się swoboda podejmowania i rozwijania działalności leczniczej w rodzaju leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna, co spowoduje też znaczące ograniczenie konkurencji na tym rynku.

Wszystko opisane jest w art. 95 d ustawy o świadczeniach. Właściwie ten zapis powinien się znaleźć w ustawie o działalności leczniczej, bo wcale nie dotyczy  tylko świadczeniodawców NFZ, ale wszystkich podmiotów leczniczych, które zamierzają prowadzić lub prowadzą działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne albo w rodzaju  ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne.

Do tej pory każdy podmiot, który chciał rozpocząć prowadzenie takiej działalności, albo rozszerzyć jej zakres, o ile spełniał wymagania i potrafił to wykazać, składał wniosek do rejestru podmiotów leczniczych, otrzymywał decyzję od wojewody i mógł rozpoczynać działalność. Wprowadzenie zmian w procedurze rejestrowej dodatkowo spowodowało uproszczenie i przyspieszenie tej procedury. Było pięknie.

Za ok. półtora roku, od 30 czerwca 2016 roku nie będzie to już możliwe. Zanim rozpoczniesz prowadzenie działalności, albo jeśli zechcesz otworzyć nowe oddziały w szpitalu, czy nowe poradnie w swojej przychodni, a nawet wtedy, kiedy zechcesz poczynić inwestycje np. w budynki lub sprzęt o wartości 2- 3 milionów złotych, będziesz musiał uzyskać za 4000 zł od wojewody decyzję administracyjną – pozytywną opinię o celowości utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, który już prowadzisz. Albo o celowości realizacji przez Ciebie inwestycji.

Przewidziany jest cały tryb uzyskiwania opinii, w którym swoją opinię o celowości wyda nawet dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, bez względu na to czy zamierzasz zawrzeć umowę z NFZ, czy chcesz działać wyłącznie na rynku komercyjnym.

Trybu odwoławczego w przypadku wydania decyzji, czyli opinii negatywnej, ustawa nie przewiduje, co oznacza że obowiązują tu ogólne zasady z kpa.

 Czy na pewno uzyskasz pozytywną opinię wojewody, tak jak otrzymujesz decyzję o wpisie do rejestru podmiotów leczniczych? Pewne jest jedynie to, że nie możesz mieć takiej pewności. Jeżeli wojewoda uzna na podstawie map potrzeb zdrowotnych, że w województwie jest wystarczająco dużo szpitali i przychodni, które jego zdaniem w dostateczny sposób zapewniają opiekę zdrowotną na danym terenie, wyda opinię negatywną.

A największą niespodzianką w całej sprawie jest okoliczność, że nawet jeżeli uzyskasz opinię pozytywną, to wojewoda będzie mógł ją z urzędu w każdej chwili uchylić lub zmienić , ” w przypadku zaistnienia zmiany okoliczności, mających wpływ na jej wydanie”.

Czy ktoś coś słyszał o tzw. państwie prawa?

*      *      *

Jeżeli trochę Cię dzisiaj zdenerwowałam, to może widok tych ślicznych o tej porze roku owoców głogu Cię ukoi. Głóg obniża ciśnienie, także w nalewce, właśnie nastawiłam (słoik, głóg, cukier, czysta wódka).  Możesz jeszcze posłuchać  sobie tego adagio, spokój gwarantowany.

IMG_8768

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Anna 21 listopada, 2014 o 11:42

WITAM, KOMERCYJNI NA PEWNO TEZ? JUZ Z 10 RAZ CZYTAM WSZYSTKO OD STR 113-117 I NIE WIEDZE TU SŁOWA O KOMERCJI….

„Przewidziany jest cały tryb uzyskiwania opinii, w którym swoją opinię o celowości wyda nawet dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, bez względu na to czy zamierzasz zawrzeć umowę z NFZ, czy chcesz działać wyłącznie na rynku komercyjnym.”

Odpowiedz

Gabriela Jędrys 21 listopada, 2014 o 22:01

Szanowna Pani Anno! Moim zdaniem komercyjni też. Proszę przeczytać art. 95d ustawy o świadczeniach, zwłaszcza ust. 1 i 2 oraz 6 – na podanym linku do ISAP trzeba wybrać tekst ujednolicony. Przepis dotyczy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, podmiotów tworzących (SP ZOZ) i podmiotów zamierzających rozpocząć wykonywanie działalności leczniczej, a więc wszystkich, bez względu na to, czy już są lub czy zamierzają być świadczeniodawcami NFZ. Gdyby zamiarem ustawodawcy było ograniczenie kręgu podmiotów wyłącznie do świadczeniodawców NFZ, musiałoby to wyraźnie wynikać z ustawy. Poza tym każdy „komercyjny” podmiot leczniczy może przystąpić do konkursu ofert ogłoszonego przez NFZ i, jest więc potencjalnym świadczeniodawcą.
W art. 148 ust. 2 przewidziano ponadto, że przy porównaniu ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej uwzględniać się będzie, czy świadczeniodawca posiada ważną pozytywną opinię wojewody.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@umowynfz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: