Kontrola NFZ po nowemu, czyli co nas czeka w przyszłym roku – część 1

Gabriela Jędrys        06 listopada 2018        Komentarze (0)

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji niespełna miesiąc temu, ukazał się projekt obszernych zmian do ustawy o świadczeniach dotyczący kontroli NFZ.

Realnym terminem wejścia w życie ustawy i wprowadzenia nowych zasad prowadzenia kontroli świadczeniodawców  jest wiosna 2019 roku.

Celem nowych regulacji, zresztą nieukrywanym, jest zwiększenie ilości przeprowadzanych przez NFZ kontroli świadczeniodawców oraz zwiększenie efektywności kontroli, rozumianej jako zwiększenie przychodów Funduszu z tytułu nałożonych w wyniku kontroli sankcji finansowych.

Projekt znajdziesz TUTAJ.

Jeżeli ustawa zostanie uchwalona,  zmieni się wiele, także w oddziałach wojewódzkich NFZ

  1.  Prezes NFZ prowadzi kontrole.

Kontrola prowadzona będzie przez Prezesa NFZ i upoważnionych przez niego kontrolerów. Kontrolerzy będą pracownikami Centrali NFZ, mają podlegać bezpośrednio Prezesowi NFZ i będą tworzyć tzw. korpus kontrolerski, na wzór powołanego w NIK lub w Krajowej Administracji Skarbowej, w związku z czym mają przysługiwać im szczególne uprawnienia i ochrona taka jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. To scentralizowanie ma również służyć temu, by  kontrole prowadzone były wszędzie na tych samych zasadach, w szczególności ma to dotyczyć ustaleń kontroli, ponieważ obecnie oddziały wojewódzkie stosują różne oceny w takich samych sytuacjach faktycznych.

2. Zawiadomienie o kontroli z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem

O zamiarze przeprowadzenia kontroli, świadczeniodawca będzie powiadamiany z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, co wynika jasno z treści projektu. Zasada taka wynikała co prawda o dawna z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zastąpionej od marca 2018 r. Prawem przedsiębiorców, ale Fundusz, mimo obowiązku, nie stosuje się do niej i  uprzedza o kontroli w krótszym terminie, albo kontrole rozpoczynają się  z chwilą pojawienia się kontrolerów w miejscu udzielania świadczeń. Od zasady przewidziano szereg wyjątków, obiektywnie uzasadnionych, ale już samo podejrzenie jakiegolwiek naruszenia prawnego lub umownego zakazu lub niedopełnienia prawnego lub umownego obowiązku, pozwala rozpocząć NFZ czynności kontrolne bez powiadomienia świadczeniodawcy, więc podejrzewam że zapis o 7 dniach będzie raczej martwy.

3. Miejsce prowadzenia kontroli

Nowe przepisy legalizują dotychczasowe praktyki kontolujących i pozwalają na prowadzenie kontroli nie tylko w siedzibie świadczeniodawcy, czy podwykonawcy w godzinach jego pracy, czy w miejscu udzielania świadczeń, ale także wyłącznie w siedzibie NFZ (czyli w Centrali NFZ) i siedzibie poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ.

4. Kontrola w formie czynności sprawdzających

Kontrola będzie mogła być prowadzona wyłącznie na podstawie dokumentów lub wyjaśnień w ramach tzw. „czynności sprawdzających” i wtedy obecność kontrolujących w siedzibie świadczeniodawcy będzie zbędna.

5. Czas prowadzenia kontroli nie będzie ograniczony, zatem kontrole będą mogły być prowadzone dowolnie długo.

O tym co będzie wolno kontrolerom a co świadczeniodawcom – w następnych wpisach, zapraszam.

*  *  *

Nie pamiętam tak ciepłego i słonecznego listopada, ogród ciągle żyje, chociaż powoli zapada w zimowy sen. W astrach ciągle jeszcze buszują pszczoły.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/umowynfz.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@umowynfz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: