Co Fundusz kontraktuje?

Gabriela Jędrys        01 lipca 2014        Komentarze (0)

Jakieś dziwne to pytanie, no bo jak to – co kontraktuje NFZ? Świadczenia zdrowotne oczywiście. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którą dla wygody nazywać tutaj będziemy ustawą o świadczeniach, ani żadne przepisy  wykonawcze do niej, nie używają pojęcia „kontraktowanie” i „kontraktuje”. Na marginesie, w kodeksie cywilnym jest opisana umowa kontraktacji, ale nie ma nic wspólnego z NFZ, już bardziej kojarzy się z rolnictwem, bo dotyczy płodów rolnych.

Pod potocznym pojęciem kontraktowania kryje się cała procedura zmierzająca do zawarcia umów z NFZ – wymogi dotyczące ofert, trybu konkursu ofert lub rokowań, trybu składania środków odwoławczych, które finalizuje zawarcie lub nie zawarcie przez Ciebie umowy z  NFZ.

Przez tę właśnie procedurę spróbujemy razem przejść, a kiedy już złapiesz Pana Boga za nogi i już zawrzesz umowę z NFZ, oprócz leczenia ludzi, będziesz miał rozliczne obowiązki, niewypełnienie których grozi sankcjami finansowymi a nawet rozwiązaniem umowy. Nie obawiaj się, idziemy przecież dalej razem.

Fundusz ogłasza postępowania konkursowe i zawiera umowy na poszczególne rodzaje, a w niektórych przypadkach – zakresy świadczeń. Skąd takie rozróżnienie?

Rodzaje świadczeń wymienione są w § 2 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Są to:

 1. podstawowa opieka zdrowotna,
 2. ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 3. leczenie szpitalne,
 4. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 5. rehabilitacja lecznicza,
 6. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
 7. leczenie stomatologiczne,
 8. lecznictwo uzdrowiskowe,
 9. pomoc doraźna i transport sanitarny,
 10. profilaktyczne programy zdrowotne,
 11. świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
 12. zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi.

W ramach tych rodzajów wyodrębnia się świadczenie lub grupę świadczeń, dla których w umowie Fundusz określa kwotę finansowania.

I tak na przykład  w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), wyodrębnia się zakresy :

 • świadczenia lekarza poz,
 • świadczenia pielęgniarki poz,
 • świadczenia położnej poz,
 • świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej, udzielane w środowisku nauczania i wychowania,
 • transport sanitarny POZ.

W ramach ambulatoryjnej  opieki specjalistycznej (AOS) wyodrębnia się między innymi zakresy:

 • kardiologia,
 • położnictwo i ginekologia,
 • alergologia,
 • reumatologia,

oraz kilkadziesiąt innych, odpowiadających poszczególnym specjalizacjom lekarskim.

Dlaczego piszę Ci tutaj o rodzajach i zakresach? Bo tych pojęć właśnie będziemy używać ciągle, więc właściwe i precyzyjnie rozumienie ich jest Ci potrzebne, żebyś nie zginął w zarządzeniach Prezesa NFZ podczas kontraktowania i po nim.

Mam nadzieję, że  już wiesz w jakich rodzajach i zakresach świadczeń będziesz składał ofertę do NFZ w kontraktowaniu w tym roku? W takim razie koniecznie musisz poznać Funduszowe kryteria i warunki. W końcu Twoja oferta ma być wśród wybranych, czyż nie?

Rzuć proszę okiem na zdjęcie poniżej – właśnie zaczęły swój spektakl hortensje. To znaczy że mamy lato w pełni, piękny czas.

IMGP2811


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/umowynfz.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@umowynfz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: