Czego NFZ nie może kontrolować

Gabriela Jędrys        28 kwietnia 2015        Komentarze (0)

Dzisiaj obiecany wpis o tym, czego NFZ nie może kontrolować, choć czasami chciałby.

Poprzednio pisałam o obowiązku udzielania wszelkich informacji i pomocy podczas kontroli NFZ.

Jeżeli jesteś świadczeniodawcą, zobowiązuje Cię do tego przepis art. 64 ust. 5 ustawy o świadczeniach.

Co to znaczy w praktyce? I czy kontrolerzy Funduszu są tak wszechmocni, że mogą zażądać wszystkich dokumentów i informacji?

Na pewno wiesz, że przedmiotem kontroli Funduszu może być wyłącznie udzielanie świadczeń świadczeniobiorcom w zakresie określonym w ustawie. Kontrola Funduszu sprowadzać się będzie więc do weryfikacji prawidłowości realizacji zawartej umowy o udzielanie świadczeń.

Kontrola dotyczy najczęściej dokumentów, w tym dokumentacji medycznej, stanu wyposażenia, sprzętu medycznego, zgodności danych podanych w formularzu ofertowym ze stanem faktycznym, obowiązku wywieszenia rozmaitych informacji. Do tego Fundusz jest uprawniony.

Fundusz nie może jednak kontrolować tego wszystkiego, co wiąże się co prawda z prowadzoną działalnością leczniczą, jednak nie ma bezpośredniego związku z umową o udzielanie świadczeń.

Kontrolerzy nie mogą zatem żądać od świadczeniodawcy przedstawienia ksiąg rachunkowych, sprawdzać jego kondycji finansowej, żądać faktur zakupowych lub sprzedażowych, czy akt osobowych zatrudnionych pracowników, weryfikować treści umów cywilnoprawnych, itp.

Jedyny wyjątek dotyczy umów z podwykonawcami i umów na korzystanie ze sprzętu czy wyposażenia – te trzeba będzie pokazać, dlatego kwestie finansowe dotyczące wynagrodzeń, czynszów lepiej będzie zawrzeć w odrębnym porozumieniu.

W konsekwencji, odmowa udostępnienia przez świadczeniodawcę w trakcie kontroli  dokumentów, lub odmowa udzielenia wyjaśnień na ich temat będzie uzasadniona, a Fundusz nie ma prawa na ich podstawie wyciągać negatywnych dla świadczeniodawcy wniosków z kontroli.

Jak odmówić? Grzecznie oczywiście. I koniecznie dopilnować, by wzmianka o tej okoliczności znalazła się w protokole z kontroli.

*  *  *

Wiosna w całej okazałości, zieloność kipi  a para kosów uwiła śliczne gniazdo w pnączach, oplatających ścianę mojego domu. Na jednej z rabat kwitnie łan białych, pachnących narcyzów. Nazywają się „Thalia”.

IMGP9394


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/umowynfz.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@umowynfz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: